Invent

Zajecia taneczne


 

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu prowadzone są przez Panią instruktor posiadającą długoletnią i bogatą praktykę w pracy z dziećmi.

Zajęcia taneczne w przedszkolu obejmują program nauki podstaw tańca towarzyskiego, taniec DISCO i taniec hip-hop oraz formy autorskie.

Program ma umożliwić dzieciom opanowanie podstaw technicznych i artystycznych tajników poznawanych przez nie tańców, a zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu – oprócz nauki tańca – pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, wypracowywanie odpowiedniej sylwetki, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny oraz umiejętność współpracy i namiastkę poczucia estetyki. Zabawy, którymi przeplatane są zajęcia mają na celu rozwijanie myślenia, usprawniają koordynację ruchową, refleks oraz motywują i zachęcają do pozytywnej rywalizacji.

 

 

 

Do gory