Invent

Rytmika


Program zajęć z rytmiki w przedszkolu dla dzieci 2,5-6 lat.
U dzieci w wieku przedszkolnym u pojawiają się charakterystyczne elementy zdolności muzycznych. Prawidłowy rozwój tych zdolności zależy od systemu oddziaływań, ukierunkowania pracy, nad umuzykalnianiem, tak, aby kontakt ze światem dźwięków wpływał na wrażliwość słuchową, kształtowanie umiejętności przeżywania muzyki
Zajęcia z rytmiki w przedszkolu odbywają się we wszystkich grupach wiekowych i opierają się na formach aktywności dziecka:

- śpiew i mowa

- ruch przy muzyce

- gra na instrumentach

- rozwijanie twórczej inwencji dziecka

Każda z wymienionych form kształci inne dyspozycje i umiejętności, a stosowanie ich umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Wszystkie formy umuzykalniania są ze sobą ściśle zintegrowane a treści i metody powiązane z treściami innych działów programowych. Praca w przedszkolu jest powiązana z porami roku, świętami, różnymi uroczystościami, dlatego dobrze dobrane treści muzyczne bardzo dobrze wpływają na ogólny rozwój dziecka.

Przeżycia muzyczne związane z wykonywaniem zadań muzycznych mają ogromny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznej dzieci. Rozwój analizatora słuchowego, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie różnorodnych bodźców muzycznych. Zajęcia pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia u dzieci potrzeby ruchu i przeżyć emocjonalnych. Wszystkim zajęciom towarzyszy atmosfera odprężenia i zabawy.

Czas trwania zajęć umuzykalniających w przedszkolu jest następujący:

dzieci 3-letnie – 20min
4-letnie  20 min,
5-letnie i 6-letnie- 30min,
Zabawy i zajęcia umuzykalniające wykazują korelację wszystkich treści programowych:

- zdrowotnych – ruch dzieci

- społeczne – moralnych: dzieci uczą się współdziałać w grupie, często bawią się i ćwiczą w parach i muszą dostosować się do kolegi

- umysłowych – repertuar zabaw i piosenek dostosowany jest do aktualnej tematyki

- wychowania estetycznego – dzieci mają okazję przeżywać muzykę wg swoich możliwości

Metody pracy proponowane w programie są metodami aktywizującymi dzieci, które mają możliwość do działania, próbowania i doświadczania a także słuchania muzyki.
Zajęcia z rytmiki w naszym przedszkolu maja na celu uwrażliwienie dzieci na różne elementy muzyki. Poprzez zabawę uczą się rozpoznawania zmian dynamiki, tempa, wysokości dźwięku utworu muzycznego. Dzieci w czasie zajęć poznają różne instrumenty (pianino, gitara…) oraz uczą się rozróżniania ich dźwięków. Zajęcia z rytmiki  pozwalają dzieciom na poznanie piosenek, naukę krótkich układów tanecznych, pląsów oraz wspólne muzykowanie z wykorzystaniem podstawowych instrumentów perkusyjnych.

                             


Do gory