Invent

Zajecia logopedyczne


We wrześniu i październiku w przedszkolu przeprowadzona jest diagnoza logopedyczna wszystkich dzieci uczeszczających do placówki.
Diagnoza odbywa się w obecności rodziców. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione zostaja dzieci, które objete są grupowa terapia logopedyczna.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w grupach liczących maksymalnie 5 dzieci. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

• usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego

• kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej

• rozwijanie słuchu fonematycznego

• wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej

• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

• rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych

• uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek

 

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w formie zabawy, przy użyciu atrakcyjnych gier oraz puzzli logopedycznych.

 


Do gory