Invent

Kodowanie na dywanie


Założeniem kodowania na macie, jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć, nasze przedszkolaki  rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.
Do gory