Invent

Jezyk angielski


Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone są metodą „Krainy baśni”.
Odbywają się codziennie w każdym oddziale.

Program składa się z 20 bajek – kolejnych etapów zaawansowania. Każda bajka wprowadza w świat dziecka nie tylko słownictwo typowe dla niej, ale także ogólne, niezbędne podstawy nauki języka angielskiego – począwszy od kolorów, liczb, części ciała, nazw owoców i warzyw, zwierząt, nastrojów dzieci, słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami, zabawkami itd. Każde słówko jest wprowadzone za pomocą obrazu i jest wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych, które są nieodłącznymi częściami programu. Bajka wprowadza umiejętnie dziecko w tajniki gramatyki – ucząc powoli i skutecznie poprawności językowej. Poznany już materiał jest co jakiś czas powtarzany i poszerzony o nowe słownictwo. Dodatkową atrakcją dla dzieci jest pacynka, która towarzyszy nam na zajęciach podczas powitania i pożegnania oraz kolorowe flash cards.

 

Do gory